Reklamation och returer

För företagskunder
Företag bör undersöka varan i samband med mottagandet och reklamera eventuella fel inom skälig tid. Fel som uppstår därefter kan reklameras inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi till respektive tillverkare eller serviceställe.

För privatpersoner
Du som är privatperson har 14 dagars ångerrätt/bytesrätt när du handlar online. Det innebär att du kan skicka tillbaka oanvända, oskadade varor med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering inom 14 dagar från att du mottagit ditt paket.

Om varan är trasig när du öppnar paketet eller om det blir fel på varan bör du, som är privatperson, reklamera varan inom skälig tid och senast 2 månader efter att du upptäckte felet. Om produkten har en garanti hos tillverkaren kan du reklamera inom garantiperioden.

Privatperson, som utnyttjar sin ångerrätt, betalar själv fraktkostnaden för den returnerade varan. Vid fel i varan återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt levererade varan förutsatt att vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid.

Gör så här
Ett retur- eller reklamationsnummer ska alltid bifogas. Returer och reklamationer utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej.

Instruktioner:

  • Denna instruktion gäller alla typer av returbegäran. Det är viktigt att du fyller i samtliga fält i returblanketten. Returnumret är giltigt i 14 dagar och returen måste vara oss tillhanda inomdessa dagar.
  • Vi kommer att kontakta dig per e-post med ett returnummer så fort din begäran har mottagits och kontrollerats.
  • Vid retur MÅSTE alla produkter returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör och med samma transportföretag som när de mottogs. Tänk på att alltid skicka produkten i ytteremballage för att inte skada originalförpackningen. Förpacka godset väl för att undvika skador. Bifoga en kopia av returbekräftelsen i returen och skicka den till oss.

OBS! Returer som skickas in utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej.

Allmänt

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, även om du har avtalat om något annat.

När du, som är privatperson, har gjort en beställning godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU-rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.