Miljö

Förutom att leverera teknisk innovation, kvalitetssäkrade akustiklösningar och pålitlig byggledning, så arbetar vi kontinuerligt för att följa samtliga miljökrav och för att minska vår belastning på miljön.

Är vi många som hjälps åt och gör smarta val i det lilla och det stora bidrar vi tillsammans till en mer hållbar framtid, säger Anders Lundström, operativ chef på Rönnmarks.

Detta gör vi genom att:

  • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
  • I egenskap av underentreprenör ska vi kontrollera leverantörer genom att kräva innehålls- och/eller miljövarudeklarationer samt miljöpolicys och försöka påverka antingen leverantören själv eller våra kunder att göra det bästa möjliga valet med tanke på miljön.
  • Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.
  • Främja resurshushållning och källsortering. Vid det faktiska utförandet av en entreprenad gynnar vi miljön på bästa sätt genom att bl.a källsortera emballage, avfall och restprodukter, planera arbetet så att resurseffektivitet prioriteras, samt beställa material i så effektiva mängder som möjligt vad gäller transportmedel.
  • Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor genom att öka kunskapen.
  • I vårt arbete ställer våra kunder ofta specifika miljökrav. Vår ambition är att alltid möta dessa så effektivt som möjligt. Vid flera tillfällen har vi även sett till att våra leverantörer har anpassat sin produktionsteknik och användning av återvunnet material för ett tydligare miljöarbete.
  • Genom att reducera bränsleförbrukningen och successivt byta ut äldre fordon mot nya med mindre klimatpåverkan kör vi (alternativt gör vi våra transporter) grönare. Idag är nästan alla våra fordon el- eller gasbilar.

ADRESS & KONTAKT

Postadress:
Box 57
191 21 Sollentuna

Besöksadress:
Sidensvansvägen 8-10
192 55 Sollentuna

Telefon: 08-35 25 10
E-post: info@ronnmarks.se
Offert & kalkyl: kalkyl@ronnmarks.se
Faktura: faktura@ronnmarks.se

Rönnmarks 

Rönnmarks Undertak grundades på 50-talet och har idag över 25 medarbetare. Vi är specialister på krävande undertaksentreprenader och följer med dig som beställare från start till mål, ser till att samordningen går som en dans och bygger untertaksentreprenader som håller för framtiden.

Rönnmarks Interiör grundades 2017 och erbjuder allehanda byggtjänster. Vi utför allt från större och mindre gipsentreprenader till byggsnickerier som t ex trappmontage. Du får professionell hjälp, transparens under hela processen och ökad effektivitet till lägre kostnad.