GDPR

OM GDPR OCH VÅR INTEGRITETSPOLICY

Nu gäller en ny reglering i hela EU. Den allmänna data­skydds­förordningen som också kallas GDPR. Syftet är att öka dina möjlig­heter att bestämma över hur före­tag och organisa­tioner hanterar upp­gifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

Du har säkert hört talas om GDPR. GDPR står för General Data Protection Regulation och har ersatt PUL (Personuppgiftslagen). Här kan du se vad det innebär för dig som kund hos oss på Rönnmarks och lättare förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter.

I. GDPR

1. Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

2. Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår kund ska känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

3. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifierar dig som person. Det kan t ex vara namn, adress, telefon eller e-postadress.

4. Vad är behandling av personuppgift?
Med behandling avses allt man gör med en personuppgift. Exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning och radering.

5. Vem är personuppgiftsansvarig?
Personuppgiftsansvarig på Rönnmarks är VD, som ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

6. Hur lagrar vi dina personuppgifter?
Våra system hanterar förhållandevis lite persondata. Om du inte köpt en produkt eller upphandlat en entreprenad inom 12 månader kommer dina personuppgifter att gallras bort från våra system. Vi tar aldrig in eller hanterar känsliga uppgifter som t ex etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Skulle du som kund ha meddelat oss en sådan uppgift via fritt fält i kontakt­formulär eller dylikt raderar vi sådana upp­lysningar direkt och lagrar dem således inte i våra system.

7. Vad sker vid en personuppgiftsincident?
Om vi på Rönnmarks får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

8. Vad är ett registerutdrag?
Om du som kund har beställt produkter eller tjänster av oss på Rönnmarks har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra system.

9. Kan ni radera mig ur era system?
Du har som har som kund rätt att få de personuppgifter som finns lagrade om dig raderade.

10. Hur fungerar det?
Du som är kund hos oss på Rönnmarks har rätt att från och med den 25 maj 2018 få de uppgifter som kan användas för att identifiera dig borttagna. Icke-personlig information om beställningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta inte räknas som personliga uppgifter eller omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

11. Hur fungerar GDPR i praktiken?
Vi på Rönnmarks har redan infört de funktioner som behövs för att administratörer i våra system sedan den 25 maj 2018 ska kunna hantera GDPR-förfrågningar från dig.

 • Registerutdrag
  Du som kund kan närsomhelst begära ut de uppgifter som kan kan identifiera dig som kund och som finns lagrade i våra system. Begäran görs till:
  info@ronnmarks.se
 • Uppdatering av personuppgifter
  För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till:
  info@ronnmarks.se
 • Radering av uppgifter
  Du kan som kund välja att bli helt eller delvis borttagen från våra system. Vänd dig i så fall till:
  info@ronnmarks.se

II. INTEGRITETSPOLICY

1. Kontaktinformation
1.1 Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

1.2 Kontakta oss på Rönnmarks Undertak AB, Box 57, 191 21 Sollentuna, telefonnummer 08-35 25 10, e-post: info@ronnmarks.se.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
2.1 Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. Om du lämnar ut personuppgifter om någon annan till oss, exempelvis familjemedlemmar måste du se till att de också får denna information.

2.2 När du använder vårt kontaktformulär på ronnmarks.se behandlar vi ditt namn, telefonnummer och din e-postadress. Det finns också ett tomt textfält där du kan lämna meddelanden till oss. Dessa behandlas också. Känsliga uppgifter raderar vi och för inte vidare till lagring i våra system.

2.3 När du har köpt produkter eller upphandlat tjänster av oss behandlar vi (förutom den information som anges ovan) ditt personnummer och information om ev val. Vi begär i vissa fall en kreditupplysning.

2.4 När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen. Vi får också information genom cookies.

2.5 Utöver ovanstående kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med en av våra säljare, kalkylavdelning eller vår kundtjänst. Vi kan också samla in information om dig från offentliga register som t ex adressuppgifter.

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Vi använder de uppgifter som beskrivs ovan för följande ändamål:

 • För att skicka och visa information som är relevant just för dig (baserat på de uppgifter som du har lämnat till oss) om de produkter och tjänster som du har visat intresse för eller andra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av via e-post, sms och telefon.
 • För att skicka och visa information som vi tror att du kan vara intresserad av via e-post, sms och telefon baserat på de uppgifter vi har samlat in.
 • För att skicka inbjudningar till dig kopplade till de produkter och tjänster som du har sagt att du är intresserad av eller produkter och tjänster som liknar dem du har visat intresse för.
 • För att förbereda, administrera och teckna köp- eller uppdragsavtal, vilket inkluderar en bedömning av din kreditvärdighet utifrån en kreditupplysning.
 • För att administrera vår kundrelation med dig som att t ex kommunicera med dig angående en viss tjänst eller produkt, via vår kundtjänst, m m.
 • För att skicka marknadsföringsmaterial och information till dig om våra tjänster och produkter baserat på det intresse du har visat för våra produkter och tjänster.
 • För att genomföra marknads- och kundanalyser, utföra marknadsundersökningar och ta fram statistik.
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och försvara vårt bolag mot eventuella anspråk.
 • För att i realtid få information om hur våra applikationer fungerar i syfte att säkerställa att du inte får problem med dem, förebygga/motverka bedrägeri och för att upprätthålla säkerheten för våra webbtjänster.

4.  Användning av cookies
4.1 Definition av cookie och användningsområde
En cookie är en liten textfil som den här webbplatsen lagrar på din internetanslutna enhet. Cookies används bl a för att skilja olika användare åt, vilket ger en förbättring av användarupplevelsen för de personer som besöker webbplatsen. Vissa av våra cookies raderas när du stänger din webbläsare (så kallade sessions-cookies). Andra finns kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare (permanenta cookies).

Nödvändiga cookies: Dessa cookies som är helt nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats eller våra tjänster. Om dessa cookies blockeras kommer tjänsten inte att fungera.

Prestanda- och funktions-cookies: Dessa cookies är inte nödvändiga men hjälper oss att göra ditt besök på vår webbplats mer personligt och förbättra din upplevelse. Vi använder denna form av cookies för att komma ihåg dina preferenser så att du slipper ange samma information flera gånger. Om du raderar eller blockerar denna typ av cookies kommer tjänstens funktionalitet att begränsas.

4.2 Om ditt samtycke till att vi använder cookies
Du samtycker till att vi använder cookies genom att surfa på webbplatsen.

4.3 Hur du blockerar cookies
Du kan välja att blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i webbläsarens hjälpfunktion. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns även på följande webbplats: www.aboutcookies.org.

Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.