GÅR SAMORDNINGEN SOM EN DANS?

En utmaning i byggbranschen är att underleverantörerna, beställarna och montörerna inte anser att de sitter i samma båt. Ofta skapar det brister i kommunikationen och samordningen, vilket snabbt kan övergå i försenade projekt. Utan samordning har byggprojektets olika delmoment en tendens att ske i fel ordning och inom fel tidsram. vilket kan orsaka onödiga merkostnader.

GENOMTÄNKT PRODUKTIONSPLANERING

Tillsammans med dig som beställare tar vi fram en väl utformad produktionsplanering. I den ingår en struktur över projektets arbetsflöde och en tydlig tidsplan.

För oss är det även viktigt att hålla en kontinuerlig dialog mellan beställare och övriga underleverantörer. På så sätt minskar vi riskerna och säkerställer att tidsplanen följs. Resultatet är ett lyckat projektavslut utan förseningar.