Projektledning

För ett lyckat projekt krävs det en tydlig byggledning. Risken finns annars att de olika entreprenörerna sitter i varsin båt och arbetar för mycket i egenintresse. Sista minuten-lösningarna kan då ta vid för att stressa fram projektavslut, vilket kan leda till förseningar i tidsplanen, skapa onödiga kostnader och i värsta fall påverka kvalitén.

Tillsammans går vi igenom hela projektet grundligt i uppstartsfasen för att du ska få en struktur och ett jämnt flöde för i vilken ordning arbetet ska ske tidsmässigt. Vi anser att det är viktigt att hålla en kontinuerlig dialog mellan dig som beställare och oss som underentreprenör för ett problemfritt samarbete.