Teknisk innovation

Med över 50 år i branschen har vi skaffat oss erfarenheter och kunskaper inom hela byggprocessen. Det ger oss förutsättningarna att fortsätta utvecklas och en möjlighet att kontinuerligt kunna jobba med nya, tekniska innovationer. Nedan kan du ta del av några av våra projekt där vi tagit fram undertakslösningar utöver det vanliga.

NYTT TAK FÖR OPERATIONSSALAR

Skanska Healthcare har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att bygga ett undertak som ska klara av ett antal högt ställda krav. Kraven innefattar möjligheten att kunna fästa mycket tung avancerad medicinsk utrustning i undertaket, bland annat stora mediebryggor, röntgenapparatur och vridbara armaturer på långa armar. Det ska även vara möjligt att högtrycksspola och tvätta taken med sprit för att rengöra efter operationer samt uppfylla de akustiska kraven gällande arbetsmiljön för de som arbetar i dessa lokaler.

Vi sitter med i denna projektering och hjälper Skanska med fram­tagningen av denna produkt. Grunden i taken är ett stål­balk­system från Hilti som klarar av att bära flera hundra kilo. Dessa ska sedan kläs in med tåliga, inplastade absorbenter som inte ska kunna lyftas ur läge. Den egen­ritade, sträng­sprutade, lackade aluminium­profilen ska fungera som ett estetiskt lager och även hålla plattorna fixerade.

NY HANTVERKS­STÄLLNING ENLIGT DE NYA ARBETS­MILJÖ­FÖRE­SKRIFTERNA

Enligt den senaste AFS:en (Arbets­miljö­verkets författnings­samling) så finns det ett krav på att hjulen måste vara låsta på en rull­ställning när man befinner sig uppe på den, vilket gäller alla ställningar med bom­lags­höjd 1 cm och uppåt. För att fortsätta vara flexibla i vårt arbete, göra det möjligt för oss jobba med en rörlig ställning och samtidigt uppfylla kraven i projektet, så tog vi beslutet att utveckla och konstruera vår egen hantverks­ställning. Denna är nu producerad tillsammans med en av Europas största ställnings­till­verkare, Zarges, och godkänd enligt de nya arbets­miljö­föreskrifterna.