UNDVIK SISTA MINUTEN-LÖSNINGAR

I en bransch där tidspressen är ständigt närvarande är det inte ovanligt att man tar till sista minuten-lösningar när oförutsedda händelser dyker upp. Lösningarna ökar risken för att det i slutändan leder till försämrad kvalité. Detta är i sin tur ett resultat av den ständiga pressen påtryckningen av att hålla sig till den i många fall pressade tidsplanen.

EFFEKTIV PROBLEMLÖSNING

Vi försöker hela tiden tänka ett steg längre och strävar alltid efter hållbara lösningar framför snabba projektavslut.

Med hjälp av våra kunskaper och erfarenheter av hela byggprocessen ser vi till att var sak sker i rätt ordning. Om alla inblandade underentreprenörer vet på förhand när de ska komma in i byggprocessen, så minimerar vi riskerna för sista minuten-lösningar.

Vi är även proaktiva i vårt arbete med att förutse eventuella risker som kan uppstå i projektet. På så sätt undviker vi ytterligare faktorer som påverkar tidsplanen och projektets budget.