Går samordningen som en dans?

Allt för ofta brister det i kommunikationen mellan beställare och underleverantörerna. När vi tar oss an våra projekt förstår vi vikten av ett bra samarbete för att få ett sammansvetsat slutresultat utan missförstånd. Vi ser till att samordningen går som en dans med kunskap, yrkesstolthet och dialog.

Undvik sista minuten-lösningar

Vi försöker hela tiden tänka ett steg längre och strävar alltid efter hållbara lösningar framför snabba projektavslut. Med hjälp av våra kunskaper och erfarenheter av hela byggprocessen ser vi till att var sak sker i rätt ordning.

Lita inte på nybörjarturen

Efter över 20 år i branschen har vi inte bara blivit mångåriga specialister på undertak, utan vi har dessutom lagt beslag på erfarenheter inom hela byggprocessen. Genom teknisk innovation och kmmunikation levererar vi enbart resultat som motsvarar dina och våra högt ställda krav.

Numera kör vi med el- och gasbilar

Vi arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att minska vår belastning på miljön. Genom att reducera bränsleförbrukningen och successivt byta ut äldre fordon mot nya med mindre klimatpåverkan kör vi grönare. Idag är nästan alla våra fordon el- eller gasbilar.

Rönnmarks – specialister på undertak

UNDERTAKSENTREPRENADER

Vi projekterar och utför krävande undertaksentreprenader.
Vi sköter hela undertaksentreprenaden från start till mål.

Våra tjänster

Teknisk innovation

Våra erfaren­heter och kunsk­aper ger oss förut­sätt­ning­arna att fort­sätta ut­veck­las och en möjlig­het att kont­inuer­ligt kunna jobba med nya, tek­niska innova­tioner. 

Akustiklösningar

Genom att montera rätt material på rätt plats för ditt under­tak absorberas ljudet – ett enkelt sätt för dig som kund att mark­ant för­bättra din arbets­miljö. 

Projektledning

Till­sammans går vi igenom hela projektet grund­ligt i upp­starts­fasen för att du ska få en struktur och en lätt­över­skåd­lig tids­plan. Vi leder sedan ditt projekt under hela processen.