Går samordningen som en dans?

Allt för ofta brister det i kommunikationen mellan beställare och underleverantörerna. När vi tar oss an våra projekt förstår vi vikten av ett bra samarbete för att få ett sammansvetsat slutresultat utan missförstånd. Vi ser till att samordningen går som en dans med kunskap, yrkesstolthet och dialog.

Undvik sista minuten-lösningar

Vi försöker hela tiden tänka ett steg längre och strävar alltid efter hållbara lösningar framför snabba projektavslut. Med hjälp av våra kunskaper och erfarenheter av hela byggprocessen ser vi till att var sak sker i rätt ordning.

Lita inte på nybörjarturen

Efter över 20 år i branschen har vi inte bara blivit mångåriga specialister på undertak, utan vi har dessutom lagt beslag på erfarenheter inom hela byggprocessen. Genom teknisk innovation och kmmunikation levererar vi enbart resultat som motsvarar dina och våra högt ställda krav.

Ta hjälp hela vägen

Att anlita olika entreprenader för olika typer av uppdrag ökar risken för missförstånd. Vi utför även gipsentreprenader, olika typer av snickeriarbeten, monterar trappor, m m. Genom att anlita oss får du en bättre helhetslösning.

Numera kör vi med el- och gasbilar

Vi arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att minska vår belastning på miljön. Genom att reducera bränsleförbrukningen och successivt byta ut äldre fordon mot nya med mindre klimatpåverkan kör vi grönare. Idag är nästan alla våra fordon el- eller gasbilar.

Rönnmarks – specialister på undertak och interiör

UNDERTAKSENTREPRENADER

Vi projekterar och utför krävande undertaksentreprenader.
Vi sköter hela undertaksentreprenaden från start till mål.

Byggtjänster

Vi utför allt från större och mindre gipsentreprenader till snickerier som trappmontage, m m. Ta hjälp hela vägen och lämna inga detaljer åt slumpen.

Våra tjänster

Teknisk innovation

Våra erfaren­heter och kunsk­aper ger oss förut­sätt­ning­arna att fort­sätta ut­veck­las och en möjlig­het att kont­inuer­ligt kunna jobba med nya, tek­niska innova­tioner. 

Akustiklösningar

Genom att montera rätt material på rätt plats för ditt under­tak absorberas ljudet – ett enkelt sätt för dig som kund att mark­ant för­bättra din arbets­miljö. 

Projektledning

Till­sammans går vi igenom hela projektet grund­ligt i upp­starts­fasen för att du ska få en struktur och en lätt­över­skåd­lig tids­plan. Vi leder sedan ditt projekt under hela processen. 

Byggtjänster

Ta hjälp hela vägen. Vi utför mindre och större bygg­entre­prenader. Du får prof­essionell hjälp, trans­parens under hela processen och ökad effekt­ivitet till lägre kostnad.

Referenser

Urban Escape, Stockholm

Urban Escape, Stockholm

I Stockholms nya stadsrum Urban Escape i Gallerian fick vi uppdraget att montera ett smäckert, guldfärgat metalltak och spännande 3D-väggar i grå träullit.

Nya Karolinska, Solna

Nya Karolinska, Solna

Rönnmarks, som en del av ett konsortium, levererade och monterade samtliga undertak till ett av världens mest hållbara och toppmoderna universitetssjukhus.

Märsta bibliotek, Märsta

Märsta bibliotek, Märsta

Tanken var att fälten i taken skulle se svävande ut. Det svarta som går att se mellan de vita plattorna är ljudabsorbenter.

O’Learys i Tolv, Stockholm

O’Learys i Tolv, Stockholm

O’Learys i Tolv Stockholm var ett både roligt och utmanande projekt, framförallt i arbetet med att ta fram det spektakulära taket i bowlinghallen.

ADRESS & KONTAKT

Postadress:
Box 57
191 21 Sollentuna

Besöksadress:
Sidensvansvägen 8-10
192 55 Sollentuna

Telefon: 08-35 25 10
E-post: info@ronnmarks.se
Offert & kalkyl: kalkyl@ronnmarks.se
Faktura: faktura@ronnmarks.se

Rönnmarks 

Rönnmarks Undertak grundades på 50-talet och har idag över 25 medarbetare. Vi är specialister på krävande undertaksentreprenader och följer med dig som beställare från start till mål, ser till att samordningen går som en dans och bygger untertaksentreprenader som håller för framtiden.

Rönnmarks Interiör grundades 2017 och erbjuder allehanda byggtjänster. Vi utför allt från större och mindre gipsentreprenader till byggsnickerier som t ex trappmontage. Du får professionell hjälp, transparens under hela processen och ökad effektivitet till lägre kostnad.