Köpevillkor

Priser
Samtliga priser är exklusive moms och avser hel förpackning. Endast hela förpackningar kan beställas. Moms redovisas på fakturan. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Beställning
Beställning görs via mejl eller telefon. Beställningen är bekräftad när du fått vårt bekräftelsemejl med ordernummer och beställningsuppgifter samt leverans- alternativt hämtningsdetaljer.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post.

Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Ordererkännande
En orderbekräftelse sänds via e-post till den angivna e-postadressen. Som kund ansvarar du för att kontrollera att beställningen stämmer. Eventuella fel eller ändringar ska meddelas inom 24 timmar. Därefter träder beställningen i kraft.

Betalning
Betalning ska erläggas så snart du får vårt bekräftelsemejl. I mejlet finns länk till DIBS betalningssystem, som du klickar på för att betala. Du kan välja mellan:

 • Kortbetalning
  Vi har kortbetalning via DIBS Easy, som accepterar Visa och MasterCard. För att få reda på mer information rörande deras teknik och säkerhet, besök deras webbplats: www.dibs.se/easy eller Svensk handel: Dibs Easy
 • Faktura
  Ett enkelt, säkert och flexibelt betalsätt.
  • Få hem dina varor innan du betalar
  • 14 dagars betalningsfrist
  • Dela upp din betalning i en takt som passar dig
  • Enkelt och säkert
DIBS logo_142x72DIBS_Easy_Logo_pos_Blackcard_Mastercard_53x33card_Mastercard_sercurecode_53x33card_Visa_53x33card_Verified_Visa_blue_53x33

Villkor
Väljer du att betala med DIBS faktura så sänds din faktura tillsammans med din beställning. Du får 14 dagars kredit och fakturaavgift tillkommer. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Fakturan betalar du till Arvato Finance AB som är DIBS samarbetspartner.

Kreditupplysning
Arvato Finance genomför en sedvanlig kreditkontroll och för privatpersoner sker leverans endast till folkbokförd adress. Köparen ska vara 18 år gammal. Företaget ska vara registrerat i samma land som köpet genomförs i. Distans- och hemförsäljningsregler gäller inte för företagskunders köp.

Leveransvillkor
Leverans sker normalt inom 2 till 5 dagar såvida inte annan leveranstid framgår för specifik produkt eller vid bekräftelse efter orderbehandling.

 • Fraktkostnader: Kostnad för frakt tillkommer på alla beställningar enligt prislista eller avtal. För leveranser utanför Stockholm beräknas kostnaden på vikt, volym eller längd samt leveransort.
 • Leveranstid: Leveranstiden meddelas i varje enskilt fall och avser, om inget annat anges, tiden för leverans på plats. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan har effektuerats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. Normal leveranstid är 2 till 5 arbetsdagar. Leveranstider skiljer sig beroende på ort.
 • Leveranssätt: När du gör din beställning ska du ange om du önskar leverans eller hämtning. Vanligtvis skickas en vara med transportör. Leverans sker med fraktbolag till angiven leveransadress. Önskas annat transportsätt än ovan nämnda, uppge transportbolag och ditt kundnummer hos detta bolag. Det är ditt ansvar att se till att leveransadressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leveranser till privatpersoner sker normalt sätt till utlämningsställe eller godsterminal. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg. Leverans direkt till företag sker utan avisering. Varorna levereras på lastkaj eller vid godsmottagning. Sker leverans direkt till privatpersoner levereras endast till nedre botten alternativt innanför tomtgräns.

Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angiven på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso. Oavhämtad försändelse omfattas normalt inte av ångerrätten.

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.

Restorder
Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager. Restorder sänds utan extra frakt- eller expeditionsavgifter.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits, du har registrerat licensen eller om det pris, som du sammanlagt ska betala, understiger 400 kr. Du har heller inte ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Observera att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftligt meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage, etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Reklamationer och återköp i vissa fall
Kontrollera alltid godset med chauffören så kolliantalet stämmer och att det inte är synliga skador på godset.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss på kalkyl@ronnmarks.se.

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast från du tog emot varan och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Vi kommer inte att lösa ut paketet mot postförskott.

Originalförpackningen ska vara i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej skadad. Du får inte använda varan men försiktigt undersöka den.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Bilder som förekommer i vår webbutik ska inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Force majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Länkar
=> Vad lagen säger
=> Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt
=> Lagtext

Allmänt

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, även om du har avtalat om något annat.

När du, som är privatperson, har gjort en beställning godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU-rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.